VPS Linux

Linux CLI Linux GUI

VPS Linux

VPS Linux คือ server (เสมือน) ที่ติดตั้งระบบปฎิบัติการ (OS) ที่เป็น Linux เช่น CentOS, Ubuntu, Debian, Fedora, SUSE, Scientific Linux เป็นต้น

ในที่นี้ เราขอแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ Linux CLI และ Linux GUI


linux vps

Linux CLI (Command Line Interfaces)

เป็น Shell ใช้คำสั่ง command line ในการเชื่อมต่อกับ server

สามารถติดตั้ง OS Linux ได้ด้วยตัวเอง
สามารถสับเปลี่ยน OS Linux ได้ด้วยตัวเอง
มี OS Linux มากกว่า 30 เวอร์ชั่นให้ใช้
สามารถทำการสั่งซื้อที่หน้า VPS ราคาถูก

สั่งเลย

Linux GUI (Graphical User Interfaces)

สามารถสร้างหน้า Desktop ใช้งานเหมือน Windows แต่ OS เป็น Linux

การสั่งซื้อ Linux GUI นั้น เนื่องจากยังไม่มีหน้าเฉพาะและเป็นราคาเดียวกันกับ VPS Windows จึงขอให้ทำการสั่งซื้อทางหน้า VPS Windows
แล้วแจ้งกับ Support ให้ลง OS Linux ที่ต้องการ หรือโทร 02-729-1825 หรือ 085-800-8484

สั่งเลย