Dedicated

Dedicated คุณภาพดี

PaidooServer.com เราผู้ให้บริการที่ดำเนินเการให้บริการ Dedicated, Web Server, Linux Server, File Server, VPS Server และ Internet Server ที่ได้รับการไว้วางใจให้เเว็บไซต์คุณภาพอยู่กับ Dedicated ของเรามาอย่างยาวนาน บริการ 24 ชี่วโมง ฟรีค่าติดตั้ง


web server
Athlon X2 4450e (USA)
1,900 บาท
 • Athlon X2 4450e 2.30Ghz
 • 2 x 250GB SATA
 • 4GB Memory
 • ฟรี Hosting Control Panel
 • ฟรี โดเมน ดอทคอม
 • ฟรี ค่าติดตั้ง

ต่อปี

1,900 บาท

linux server
Athlon X2 4450e (USA)
2,500 บาท
 • Athlon X2 4450e 2.30Ghz
 • 2 x 250GB SATA
 • 4GB Memory
 • ฟรี DirectAdmin หรือ CPanel
 • ฟรี โดเมน ดอทคอม
 • ฟรี ค่าติดตั้ง

ต่อปี

2,500 บาท

dedicated
Intel Xeon E5520 (USA)
2,500 บาท
 • 2 x Intel Xeon E5520 2.26Ghz
 • 1 x 1TB SATA 7200RPM
 • 24GB Memory
 • ฟรี ค่าติดตั้ง

ต่อปี

2,500 บาท

web server
Intel Xeon E5520 (USA)
2,900 บาท
 • 2 x Intel Xeon E5520 2.26Ghz
 • 1 x 1TB SATA 7200RPM
 • 24GB Memory
 • ฟรี Hosting Control Panel
 • ฟรี โดเมน ดอทคอม
 • ฟรี ค่าติดตั้ง

ต่อปี

2,900 บาท

dedicated
Intel Xeon E5620 (USA)
3,000 บาท
 • 2 x Intel Xeon E5620 2.4Ghz
 • 1 x Intel 180GB SSD
 • 3 x 500GB SATA
 • 24GB Memory
 • ฟรี ค่าติดตั้ง

ต่อปี

3,000 บาท

web server
Intel Xeon E5620 (USA)
3,500 บาท
 • 2 x Intel Xeon E5620 2.4Ghz
 • 1 x Intel 180GB SSD
 • 3 x 500GB SATA
 • 24GB Memory
 • ฟรี Hosting Control Panel
 • ฟรี โดเมน ดอทคอม
 • ฟรี ค่าติดตั้ง

ต่อเดือน

3,500 บาท

linux server
Intel Xeon E5520 (USA)
3,500 บาท
 • 2 x Intel Xeon E5520 2.26Ghz
 • 1 x 1TB SATA 7200RPM
 • 24GB Memory
 • ฟรี DirectAdmin หรือ CPanel
 • ฟรี โดเมน ดอทคอม
 • ฟรี ค่าติดตั้ง

ต่อปี

3,500 บาท

linux server
Intel Xeon E5620 (USA)
3,900 บาท
 • 2 x Intel Xeon E5620 2.4Ghz
 • 1 x Intel 180GB SSD
 • 3 x 500GB SATA
 • 24GB Memory
 • ฟรี DirectAdmin หรือ CPanel
 • ฟรี โดเมน ดอทคอม
 • ฟรี ค่าติดตั้ง

ต่อเดือน

3,900 บาท